top of page
04HuntersMoon.jpg

Lisa

Jag är särskilt inriktad på kvinnors hälsa och den feminina energin.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund  jag är kvalitetssäkrad kroppsterapeut och har behandling-och ansvarsförsäkring via dem.  

Min grund är inom Kinesisk Medicin och QiGong och därifrån har jag byggt på  med Yoga och behandlingsformer som har skapat en bred bas för mig att arbeta utifrån. 

 -  S H I A T S U  - 
Axelsons i Stockholm. www.axelsons.se
Mina lärare: Chris McAlister, Jan Nevelius, Jeremy Halpin och Mia Josjö.

 -  R E I K I  - 
Jag är började med Reiki 2005.
Mina lärare är Jan Nevelius och Maria Parknäs Ljungren. 

 -  Y O G A   - 
Yoni Shakti Well Woman Yoga therapy Training, 60h

med Uma Dinsmore-Tuli

https://www.yonishakti.co/

Women's Self-Care Training, 25 h

med Emily Kuser, High Wibe Yoga

Embodied Flow, 400 h
www.embodiedflow.com

Tara Judelle och Dr Scott Lyons.

YinYoga och Restorative, 115 h
Magdalena MecWeld. www.yin-yoga.se


Embodied Yin

www.embodiedflow.com/yin-yoga

Satu Tuomela och Dr Scott Lyons.

Yoga Nidra, 40 h

Melanie Cooper och Jennie Wadsten


 -  E N E R G I P E D A G O G  - 
Svenska Energiskolan, 250 h 

www.svenskaenergiskolan.se

 -  S O R G B E A R B E T N I N G  - 
Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

www.sorg.se

-  M O T I V E R A N D E   S A M T A L (MI)  -

HumaNova www.humanova.com

-  M E D I C I N S K   I N T R O D U K T I O N  -

Uppsala Universitet, 30 högskolepoäng

https://www.uu.se

  -  A T L A N T E A N   H E A L I N G  - 
Joy of life, Katharina Arnesen. www.atlanteanhealing.se

 -  R E G N D R O P P S M A S S A G E med eteriska oljor  - 
Annika Lynton.

bottom of page